Czytelnia

Metropolitan Museum of Art udostępnia swoje zbiory

Nowojorskie Metropolitan Museum of Art nawiązało współpracę z serwisem Pinterest. Jej dziełem jest udostępnienie prawie 400 tysięcy fotografii. Wszystko na podstawie licencjonowania w domenie publicznej. Oznacza to tyle, że możliwe będzie pobranie obrazów i dowolnie nimi zarządzanie. Autor nie rości sobie autorskich praw majątkowych. Większość udostępnionych prac to tradycyjne obrazy i fotograficzne dokumentacje dzieł sztuki. Znajdziemy zdjęcia rzeźb, obrazów i zbiorów muzeum. Natrafić  jednak można także na inspirujących fotografii z XIX i początku XX wieku.

czytaj »
Szyldy Nadodrza

Stare pilśniowe tablice zastępowane są rzemieślniczymi szyldami, dizajnerskimi neonami, artystycznymi muralami.  Połamane pecefałki ustępują miejsca przemyślanym, pięknym oznaczeniom, które wpisują się w charakter zabudowy. Przestrzeń zaczyna być wartością. Komercyjna strona ulic wpisuje się w architekturę i zaczyna być jej pięknym dodatkiem a nie szpecącą koniecznością. Wszystko to na wrocławskim Nadodrzu.

czytaj »
  •